Skip to main content

Huisregels

Reglement Winterterras

 • Toegang tot de horecagelegeheid van het  WINTERTERRAS is gratis. Toegang tot de ijsbaan is alleen voorbehouden aan personen met een geldig ticket. Tickets zijn verkrijgbaar bij de kassa aan de ingang van het Winterterras.
   
 • Het betreden van het WINTERTERRAS en de ijsbaan, zowel buiten als binnen, is geheel op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rond de ijsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.
   
 • Het dragen van handschoenen is verplicht. Voor de veiligheid tijdens het schaatsen raden wij u aan beschermende kleding te dragen.
   
 • Noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden en andere hulpmiddelen zijn verboden. 
   
 • Bij gebruik van de ijsbaan dienen schaatsers onderling met elkaar rekening te houden. Op een hinderlijke manier schaatsen of op een
  manier waarmee andere schaatsers in gevaar worden gebracht is verboden. 
   
 • Het is niet toegestaan om eten of drinken mee te nemen op de schaatsbaan.
   
 • Het is verboden eigen drank en/of etenswaren te nuttigen in de brasserie.. Dit is wel toegestaan op het terras rondom de ijsvloer.. 
   
 • Schaatsers en publiek dienen de aanwijzingen van de aanwezige herkenbare medewerkers, het horecapersoneel en beveiligingsmedewerkers op te volgen.
   
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om iedereen die zich niet volgens de regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het Winterterras te verwijderen. Verwijdering geschied zonder restitutie van de betaalde gelden.
   
 • Schade aan eigendommen van het Winterterras, zoals boarding, tent, decoratie zullen worden verhaald op de veroorzaker.
   
 • De organisatie zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van persoonlijke eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Gevonden voorwerpen worden bewaard bij de kassa van de schaatsbaan tot de laatste dag van het WINTERTERRAS, zaterdag 11 januari 2020. Na deze datum kunt u een mail sturen naar info@winterterras.nl. 
   
 • Het is verboden alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens en scherpe voorwerpen mee te nemen naar het WINTERTERRAS.

  Het is verboden te roken op het terrein van het WINTERTERRAS. 

 

Het Winterterras wordt mede mogelijk gemaakt door:
De Vlaardingse IJsclub
Vlaardingen in Beweging
Buro Kaper
Gemeente Vlaardingen
Fonds Schiedam Vlaardingen E.O.
KNSB IJstijd
OPHETLEVEN