Skip to main content

ANBI-status

Stichting Winterterras is aangewezen als ANBI, daarmee zet de stichting zich in voor het algemeen belang. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Met de ANBI-status levert een gift van een bedrijf of donateur aan het Winterterras belastingvoordelen op voor de gever.

Gegevens:

Stichting Winterterras
Spalandlaan 30 3135WR Vlaardingen
BTW-nummer: 85931273B01
Bank-nummer: NL32 INGB 0006 3411 10
KvK: 72993855 RSIN: 8593 12 732

Het bestuur bestaat uit:
Ilco van der Bie (Voorzitter)
Eric Mulder (Secretaris)
Cees Oosterom (Penningmeester)

Doelstelling

De stichting Winterterras heeft als doel het organiseren van een ijsbaan in het Oranjepark te Vlaardingen, om kinderen van ouders met een kleine beurs gebruik te laten maken van de schaatsbaan en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het Winterterras is voor iedereen, maar extra aandacht is gevestigd op actieve participatie van kwetsbare groepen.

Activiteiten

De stichting organiseert een ijsbaan in het Oranjepark. Het Winterterras biedt een divers schaatsaanbod aan op drie verschillende schaatsbanen. Op de baan wordt een proactief activiteitenprogramma opgezet met onder andere schaatslessen, spel en competitie. Het Winterterras genereert ontmoeting en wederontmoeting en een centrale plek voor viering. Daarbij worden er culturele evenementen georganiseerd op het muziekpodium in de horecatent op het Winterterras. Daarnaast werkt het Winterterras nauw samen met maatschappelijke organisaties in Vlaardingen om kinderen van ouders met een kleine beurs een kans te geven om de schaatsbaan te bezoeken.

Beloningsbeleid

Stichting Winterterras heeft een onbezoldigd bestuur. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er zijn geen medewerkers in vaste loondienst. Voor de uitvoering van de activiteiten trekt de organisatie op projectbasis ZZP’ers en freelancers aan. Voor deze werkzaamheden kunnen aan hen een marktconforme vergoeding worden toegerekend. De stichting oogt om het personeel op een maatschappelijk verantwoordelijke wijze te compenseren, passend bij de status van algemeen nut beogende instelling. Verder worden werkzaamheden uitgevoerd door stagiaires en velen vrijwilligers, die een onkostenvergoeding kunnen ontvangen.

Financiën

Op basis van de jaarlijkse projectbegroting wordt extern financiering geworven. Extern komen de inkomsten voort uit subsidies, fondsen, en sponsoring. Intern komen inkomsten uit de verkoop van tickets en opbrengsten uit de Horeca. Deze inkomsten worden gebruikt om de doelen van Stichting Winterterras te kunnen realiseren. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheren van het vermogen en de bijbehorende financiële verantwoording van de stichting.

Financieel overzicht 2020-2021

Het Winterterras wordt mede mogelijk gemaakt door:
Vlaardingen in Beweging
Buro Kaper
Gemeente Vlaardingen
Fonds Schiedam Vlaardingen E.O.